Zboží v akci Sezónní zboží Doprava zdarma Nové zboží
Nákupní košík
Počet ks: 0
Zboží za: 0,- Kč

O nákupu

 

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující obchodní podmínky, platné mezi prodejcem - internetovým obchodem Venkovský dům a Vámi, tedy kupujícím. Děkujeme Vám.

 

Obchodní podmínky

 

platné pro nákup v internetovém obchodě www.venkovsky-dum.cz (upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího)

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Registrace zákazníka
 3. Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy
 4. Ceny zboží
 5. Dodací podmínky
 6. Doprava zboží
 7. Způsoby platby
 8. Převzetí zboží
 9. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
 10. Záruční podmínky a reklamace zboží
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.venkovsky-dum.cz. 
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu venkovský dům.cz je 

PhDr. Jana Mertlová

zapsaná v živnostenském rejstříku pod č. jednacím 49350-17/OOZU-kej vedeném na MěÚ v Litomyšli

IČ: 736 10 062

Kancelář a sklad sídlí na adrese Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

Email: obchod@venkovsky-dum.cz

 

Nejsme plátci DPH

 

2. Registrace

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.venkovsky-dum.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

 

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. Zákazník vyplní nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu odeslána emailová zpráva obsahující přihlašovací jméno a heslo. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek - nemusí opakovaně vyplňovat sosbní a doručovací údaje.

K provedení nákupu - objednávky se zákazník nemusí registrovat. Registrace slouží pouze pro pohodlnější opakovaný nákup.


Registrace přináší tyto výhody:

 • Nemusíte při každém nákupu vyplňovat fakturační údaje.
 • Můžete sledovat historii svých objednávek.
 • Máte možnost dostávat informace o novinkách a akcích v obchodě e-mailem.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Prodávající je při prodeji výrobku povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Všechny tyto informace nalezne kupující přímo na stránce s vyobrazeným zbožím. Může také požádat o doplňující informace ke zboží (poptávkový formulář lze zobrazit u každého výrobku) nebo na stránkách internetového obchodu www.venkovsky-dum.cz  v sekci O nákupu.

 

Odesláním objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s informacemi týkajícími se vybraného produktu a s obchodními podmínkami platnými v internetovém obchodě Venkovský dům.

Barevné odchylky mezi obrázkem na internetových stránkách prodávajícího a skutečnou věcí mohou být způsobeny zobrazením barev na monitoru zákazníka a nemohou být předmětem reklamace.

Storno objednávky je možné do 24hod od jejího potvrzení - písemně, prostřednictvím e-mailu.

Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzující e-mail. Pokud se tak nestane, neprodleně nás, prosím, kontaktujte.

 

4. Ceny zboží

Platné ceny jsou uvedeny na webových stránkách u daného zboží. Naúčtována Vám bude cena platná v době objednání zboží.

Ke každé objednávce bude vystaven doklad o koupi (faktura).

 

5. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky, a to za předpokladu, že jsou všechny registrační údaje správné a objednávka byla potvrzena prodejcem prostřednictvím e-mailu. Vaše objednávky se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu. U veškerého zboží, pokud není uvedeno jinak, je maximální dodací lhůta 5 až 14 pracovních dnů v závislosti na druhu objednaného zboží a způsobu platby (balíčky na dobírku mohou být vypraveny hned následující den).

V případě jakýchkoliv komplikací s expedicí či dodáním zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Zboží bude odesláno Vámi zvoleným způsobem na poštovní adresu uvedenou v objednávce.

 

6. Doprava zboží

Nabízíme Vám následující způsoby dopravy Vašeho zakoupeného zboží.

 1. Česká pošta – služba Balík do ruky, Balík na poštu, Doporučené psaní a Doporučený balíček
 2. PPL - služba Soukromý balík
 3. Osobní převzetí na adrese kanceláře Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

7. Způsoby platby

Kupující má tyto možnosti:

 1. Platba dobírkou při převzetí zboží prostřednictvím ČP nebo PPL
 2. Platba předem převodem na bankovní účet (informace k platbě Vám budou zaslány po potvrzení objednávky)
 3. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží u prodávajícího (Trstěnice u Litomyšle č.p. 106).

Platební údaje: číslo účtu prodejce (provozovatele internetového obchodu Venkovský dům), cenu poštovného a variabilní symbol (= číslo faktury) zašleme kupujícímu nejpozději do 24 hod. po doručení informačního e-mailu, potvrzujícího objednávku po jejím uskutečnění.

Po připsání částky na účet prodejce bude zboží odesláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce (za předpokladu, že byly všechny údaje vyplněny správně). Splatnost faktury je 14 pracovních dnů. Po uplynutí této doby bude zboží opět nabídnuto k prodeji.

 

8. Převzetí zboží

 1. Před převzetím zboží od dopravce je kupující (příjemce) povinen zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. Pokud tomu tak je, kupující sepíše zjištěné vady a reklamaci vyřizuje s přepravcem.
 2. Pokud kupující zjistí po otevření zásilky, která nejevila známky poškození, že je doručené zboží poškozené, bude o tom neprodleně informovat prodejce, nejlépe elektronickou poštou.. Z důvodu reklamace je dobré pořídit fotodokumentaci stavu zboží a popsat zjištěné vady. Následně bude po vzájemné dohodě rozhodnuto o způsobu nápravy: zaslání zboží zpět na náklady prodejce, o způsobu vrácení peněz nebo zaslání nového zboží.
 3. V případě jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky, jako je chybějící zboží nebo chybně zaslané zbožíje kupujícítaké  povinen ve vlastním zájmu neprodleně kontaktovat prodejce. Prodejce bude následně okamžitě tuto záležitost se zákazníkem řešit.    
 4. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

 

9. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující v internetovém obchodě má právo dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí v původním, neporušeném stavu, bez známek poškození a neopotřebované, s kopií fakturačního dokladu. 

Pokud byla hodnota výrobku jeho použitím snížena (např. mechanické poškození, nesprávné zacházení, chybějící součásti), má prodejce právo dle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku vrácenou částku o toto opotřebení ponížit. Při vrácení zboží bez udání důvodu se vrací kupujícímu i cena zaplacená za dopravné. Kupující hradí poštovné - náklady spojené s navrácením zboží zpět k prodejci.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je oprávněn vrátit plnění
(finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil) poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, na které byl vázán dárek (např. dopravné zdarma nad 2000 Kč), zaniká tím i nárok na tento dárek. Cena za poštovné bude odečtena od částky, kterou kupující uhradil za vracené zboží a bude mu vrácena částka snížená o cenu dopravného. Pokud se jedná o hmotný dárek, je kupující povinen vrátit se zbožím i tento dárek

O úmyslu odstoupit od smlouvy a vrátit zboží nás, prosím, informujte elektronickou poštou: obchod@venkovsky-dum.cz

Nepoužívejte k tomu, prosím, adresu, z níž bylo odesláno automatické potvrzení objednávky:

info@venkovsky-dum.cz - jedná se pouze o adresu webové stránky).

 

Vracené zboží zašlete, prosím, (na vlastní náklady) na adresu:

Jana Mertlová Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle.

 

10. Záruční podmínky a reklamace zboží

Není-li uvedeno jinak, na zboží se vztahuje standardní záruční doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti). Záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě vlastnící IČO.

 

Reklamace zboží – v případě reklamace zboží nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu, zboží zašlete (na vlastní náklady) na adresu Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle. Náklady za dopravu k prodávajícímu hradí kupující.

Reklamace se nevztahuje:

 • na vady způsobené běžným opotřebením a používáním,
 • na vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, 
 • na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku
 • nebo na poškození výrobku nevhodným používáním či nešetrnou manipulací s výrobkem.

Barevné odchylky mezi obrázkem na  internetových stránkách prodávajícího a skutečnou věcí mohou být způsobeny zobrazením barev na monitoru zákazníka a nemohou být předmětem reklamace.

Nárok na reklamaci - při výskytu vady na zakoupeném výrobku z internetového obchodu Venkovský dům, která není způsobena jeho přepravcem nebo špatným zacházením, má kupující právo na reklamaci. V případě reklamace bude postupováno dle platného reklamačního řádu nebo na základě individuální dohody.

Reklamaci vyřizuje prodejce – internetový obchod Venkovský dům. Jakmile bude reklamace vyřízena, bude zboží zasláno prodávajícím kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby z nabídky obchodu. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodávajícím hradí dopravné zpět k zákazníkovi prodávající.

Předání zboží k reklamaci - kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu nebo daňový doklad. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty. Prodávající se zavazuje každou reklamaci vyřešit bez zbytečných odkladů do 30 dní od jejího přijetí, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě jakýchkoli pochybností nás neváhejte kontaktovat.

 

11. Ochrana osobních údajů

Všechny Vámi poskytnuté údaje podléhají ustanovením zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje neposkytne třetí osobě ani je nijak nezneužije. Budou využity pouze v souvislosti s dodáním zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

 

12. Autorská práva

Bez písemného svolení provozovatele je zakázáno kopírovat či pozměňovat jakýkoliv obsah internetových stránek www.venkovsky-dum.cz.

 

13. Závěrečná ustanovení

 • Objednávka spotřebitele je po jejím doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 • Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či tiskové chyby a mohou být průběžně aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Platnost obchodních podmínek - tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo změnit či upravit obchodní podmínky. Starší verze obchodních podmínek budou však u prodejce archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

                                                                            Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10. 2017

 

 

Tvorba webových stránek